Dräneringsproffs


Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Markona AB

Adress: Libro Ringv. 31

Postnr: 752 28

Ort: UPPSALA

Beskrivning: Markona AB är beläget i UPPSALA och är framförallt inriktade inom dränering, husgrund, stenläggning

1

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Adlers Kranlyft AB, Uppsala

Adress: Kyrkbyvägen 66

Postnr: 197 93

Ort: Bro

Beskrivning: Adlers Kranlyft AB, Uppsala är beläget i Bro och är framförallt inriktade inom stenläggning, markanläggning, swimmingpool

2

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Vallgårda Entreprenad AB

Adress: Box 26035

Postnr: 750 26

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala hittar du Vallgårda Entreprenad AB som är inriktade inom dränering, murar, swimmingpool

3

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Länna schakt AB

Adress: Hallkved Bröte 656

Postnr: 75597

Ort: Uppsala

Beskrivning: Länna schakt AB finner du i Uppsala och är inriktade inom plats-gjutning, markanläggning, murar

4

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

UMG Entreprenad AB

Adress: Vikingagatan 25A

Postnr: 753 34

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala hittar du UMG Entreprenad AB som är inriktade inom betong-gjutningar, stenläggning, husgrund

5

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

PJ-Alltjänst

Ort: Ekeby

Beskrivning: I Ekeby finner du PJ-Alltjänst som arbetar med plats-gjutning, dränering, murar

6

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Dessle Gräv & Planering

Adress: Börje-Ströja 126

Postnr: 755 92

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala finner du Dessle Gräv & Planering som arbetar med markanläggning, husgrund, stensättning

7

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Jernebrings Gräv & markservice

Adress: Navesta

Postnr: 755 91

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA finner du Jernebrings Gräv & markservice som arbetar med husgrund, grävare, murar

8

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Aspen Mark & Trädgård

Adress: Gråmunkehöga 69

Postnr: 755 97

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala finner du Aspen Mark & Trädgård som arbetar med stensättning, grävare, murar

9

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Dahléns Markteknik AB

Adress: Forkarby 246

Postnr: 755 93

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA hittar du Dahléns Markteknik AB som är inriktade inom bergsprängare, murar, swimmingpool

10

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

A B T Transport AB

Adress: Lefflersg. 5

Postnr: 754 50

Ort: Uppsala

Beskrivning: A B T Transport AB är beläget i Uppsala och är framförallt inriktade inom stenläggning, husgrund, grävare

11

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Plectra Mark & Trädgård AB

Adress: Fiskhallsv. 16

Postnr: 120 44

Ort: ÅRSTA

Beskrivning: Plectra Mark & Trädgård AB finner du i ÅRSTA och är inriktade inom dränering, stenläggning, grävare

12

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

ASFAB

Adress: Kungsängens Gård

Postnr: 753 23

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala finner du ASFAB som arbetar med dränera, plattläggning, trekammarbrunn

13

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Markentreprenad i Uppsala AB

Adress: Rasbokils-årby Tureberg 51

Postnr: 75595

Ort: UPPSALA

Beskrivning: Markentreprenad i Uppsala AB är beläget i UPPSALA och är framförallt inriktade inom plats-gjutning, dränering, stenläggning

14

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Fyrislunds Trädgård

Adress: Rapsgatan 5

Postnr: 753 23

Ort: Uppsala

Beskrivning: Fyrislunds Trädgård är beläget i Uppsala och är framförallt inriktade inom markanläggning, trekammarbrunn, swimmingpool

15

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Östlund Entrepenad i Mellansverige AB

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala finner du Östlund Entrepenad i Mellansverige AB som arbetar med plattläggning, stenläggning, swimmingpool

16

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

PLM Bygg & Mark Entreprenad HB

Adress: Kamomillgatan 26

Postnr: 754 47

Ort: UPPSALA

Beskrivning: PLM Bygg & Mark Entreprenad HB är beläget i UPPSALA och är framförallt inriktade inom plats-gjutning, stensättning, bergsprängning

17

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Lagga AllService

Adress: Morby Tegelbruket 105

Postnr: 755 98

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA finner du Lagga AllService som arbetar med husgrund, markarbeten, murar

18

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Svista Gräv AB

Adress: Bälinge-Svista

Postnr: 755 93

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA hittar du Svista Gräv AB som är inriktade inom markarbeten, grävare, swimmingpool

19

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Jonas Trädfällning & Entreprenad AB

Adress: Säbygatan 21

Postnr: 753 23

Ort: Uppsala

Beskrivning: Jonas Trädfällning & Entreprenad AB finner du i Uppsala och är inriktade inom stenläggning, stensättning, stenläggning

20

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Uppsala Hemservice

Adress: Elin Wägnersg. 3

Postnr: 754 41

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala finner du Uppsala Hemservice som arbetar med dränering, grävare, grävning

21

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Bojab i Uppsala AB

Adress: Skrattbacken

Postnr: 740 20

Ort: VÄNGE

Beskrivning: Bojab i Uppsala AB är beläget i VÄNGE och är framförallt inriktade inom husgrund, bergsprängning, grävare

22

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Temakonsult i Uppsala AB

Adress: Klöverg. 20

Postnr: 75437

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA finner du Temakonsult i Uppsala AB som arbetar med betong-gjutningar, stenläggning, grävning

23

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Firma Fredrik Persson

Adress: Fruktodlarevägen 62

Postnr: 26051

Ort: Ekeby

Beskrivning: Firma Fredrik Persson finner du i Ekeby och är inriktade inom trekammarbrunn, stensättning, murar

24

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

skog&mark SB KB

Adress: Flogstavägen 77F

Postnr: 752 72

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA hittar du skog&mark SB KB som är inriktade inom stenläggning, dränering, bergsprängning

25

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Roffes bilbärgning AB

Adress: kolsnarsvägen 11

Postnr: 120 51

Ort: årsta

Beskrivning: Roffes bilbärgning AB är beläget i årsta och är framförallt inriktade inom plats-gjutning, trekammarbrunn, bergsprängare

26

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Energigrävarna i Uppland AB

Adress: Börje-Ströja 126

Postnr: 755 92

Ort: Uppsala

Beskrivning: Energigrävarna i Uppland AB finner du i Uppsala och är inriktade inom husgrund, markarbeten, stensättning

27

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Schaktteknik i Uppsala AB

Adress: Lefflergatan 5

Postnr: 754 50

Ort: Uppsala

Beskrivning: Schaktteknik i Uppsala AB är beläget i Uppsala och är framförallt inriktade inom markanläggning, dränera, stensättning

28

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Markentreprenad i Uppsala AB

Adress: Tureberg Rasbokil 51

Postnr: 755 95

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala hittar du Markentreprenad i Uppsala AB som är inriktade inom betong-gjutningar, markanläggning, husgrund

29

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Last & Planering Rail LPR AB

Adress: Libroringväg 63

Postnr: 752 28

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala finner du Last & Planering Rail LPR AB som arbetar med stenläggning, husgrund, swimmingpool

30

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Svensk Markservice - Uppsala

Adress: Eklundshofsvägen 1

Postnr: 752 37

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala hittar du Svensk Markservice - Uppsala som är inriktade inom bergsprängning, grävning, swimmingpool

31

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Sh bygg, sten och anläggning AB

Ort: Uppsala

Beskrivning: Sh bygg, sten och anläggning AB är beläget i Uppsala och är framförallt inriktade inom stensättning, plattläggning, murar

32

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Last & Planering Rail LPR AB

Adress: Verkstadsgatan 8

Postnr: 753 23

Ort: Uppsala

Beskrivning: Last & Planering Rail LPR AB finner du i Uppsala och är inriktade inom betong-gjutningar, dränera, bergsprängare

33

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

FefAB

Adress: Fullerö

Postnr: 755 94

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA hittar du FefAB som är inriktade inom plats-gjutning, bergsprängare, murar

34

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Vallgårda Entreprenad AB

Adress: Kvarnbo Gård

Postnr: 752 65

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA finner du Vallgårda Entreprenad AB som arbetar med plats-gjutning, stenläggning, swimmingpool

35

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Kanickebo Mark Entreprenad AB

Adress: Kanikebo 3

Postnr: 755 91

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA finner du Kanickebo Mark Entreprenad AB som arbetar med stenläggning, dränera, bergsprängning

36

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

STEAB

Adress: Faxan Fullerö

Postnr: 755 94

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA finner du STEAB som arbetar med plats-gjutning, stensättning, murar

37

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Läby Maskinservice

Adress: Läby-Österby

Postnr: 755 92

Ort: UPPSALA

Beskrivning: Läby Maskinservice finner du i UPPSALA och är inriktade inom dränering, grävning, swimmingpool

38

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

KJ:s Maskiner AB

Adress: Fyrisvallsgatan 13

Postnr: 752 28

Ort: UPPSALA

Beskrivning: KJ:s Maskiner AB finner du i UPPSALA och är inriktade inom betong-gjutningar, trekammarbrunn, bergsprängning

39

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Te Markentreprenad

Adress: Morby Rönnebo

Postnr: 755 98

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA finner du Te Markentreprenad som arbetar med plattläggning, stensättning, stenläggning

40

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

A-bygg & Mark i Sverige AB

Adress: ODLINGSVÄGEN 7

Postnr: 756 55

Ort: Uppsala

Beskrivning: A-bygg & Mark i Sverige AB är beläget i Uppsala och är framförallt inriktade inom stenläggning, husgrund, swimmingpool

41

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Markfix i Uppsala AB

Adress: Uppsala-Näs Lilla Bärsta 11

Postnr: 755 91

Ort: UPPSALA

Beskrivning: Markfix i Uppsala AB är beläget i UPPSALA och är framförallt inriktade inom stensättning, grävning, bergsprängare

42

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Trädgårdsanläggare Hallblom AB

Adress: Bergsbrunnagatan 24

Postnr: 753 23

Ort: Uppsala

Beskrivning: I Uppsala hittar du Trädgårdsanläggare Hallblom AB som är inriktade inom stensättning, grävare, grävning

43

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Daniel Eriksson Schakt, Uppsala

Adress: Skuttunge Brunnby 14

Postnr: 743 71

Ort: BJÖRKLINGE

Beskrivning: Daniel Eriksson Schakt, Uppsala är beläget i BJÖRKLINGE och är framförallt inriktade inom stenläggning, grävare, grävning

44

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Hallblom AB, Trädgårdsanläggare

Adress: Bergsbrunnagatan 24

Postnr: 75323

Ort: UPPSALA

Beskrivning: Hallblom AB, Trädgårdsanläggare finner du i UPPSALA och är inriktade inom betong-gjutningar, plats-gjutning, bergsprängning

45

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Wedbergs Allservice Uppsala

Postnr: 740 46

Ort: ÖSTERVÅLA

Beskrivning: I ÖSTERVÅLA hittar du Wedbergs Allservice Uppsala som är inriktade inom stensättning, stensättning, bergsprängning

46

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Svista Gräv AB

Adress: Bälinge-svista Yttergärdet 140

Postnr: 755 93

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA hittar du Svista Gräv AB som är inriktade inom stenläggning, stensättning, stensättning

47

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Industribetong i Huddinge AB

Adress: Sandfjärdsgatan 27

Postnr: 120 57

Ort: ÅRSTA

Beskrivning: I ÅRSTA hittar du Industribetong i Huddinge AB som är inriktade inom husgrund, markarbeten, plattläggning

48

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

D. Wicksell Motor & Maskin AB

Ort: Uppsala

Beskrivning: D. Wicksell Motor & Maskin AB är beläget i Uppsala och är framförallt inriktade inom betong-gjutningar, markarbeten, grävare

49

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Tema Trädgård Y S KB

Adress: Producentvägen 20

Postnr: 12044

Ort: ÅRSTA

Beskrivning: Tema Trädgård Y S KB är beläget i ÅRSTA och är framförallt inriktade inom plats-gjutning, markanläggning, stenläggning

50

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Läby Vad Entreprenad

Ort: Uppsala

Beskrivning: Läby Vad Entreprenad är beläget i Uppsala och är framförallt inriktade inom markanläggning, stensättning, swimmingpool

51

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

P&B ALLSERVICE AB

Adress: BOX 788

Postnr: 121 02

Ort: ÅRSTA

Beskrivning: I ÅRSTA hittar du P&B ALLSERVICE AB som är inriktade inom stensättning, bergsprängare, murar

52

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Gustavssons Schakt AB, Kent

Ort: Uppsala

Beskrivning: Gustavssons Schakt AB, Kent finner du i Uppsala och är inriktade inom betong-gjutningar, dränering, bergsprängning

53

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

Skånes Kran & Entreprenad AB

Adress: Gamla Tågarpsvägen 737

Postnr: 267 77

Ort: Ekeby

Beskrivning: Skånes Kran & Entreprenad AB finner du i Ekeby och är inriktade inom plats-gjutning, stenläggning, bergsprängare

54

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

SC Transport

Adress: Rasbo-nyvla 5

Postnr: 755 96

Ort: UPPSALA

Beskrivning: I UPPSALA hittar du SC Transport som är inriktade inom stensättning, dränera, grävning

55

Snittbetyg: 0p

Antal betyg: 0 st

S Lindells Markarbeten AB

Adress: Trueds Väg 2

Postnr: 26777

Ort: EKEBY

Beskrivning: I EKEBY finner du S Lindells Markarbeten AB som arbetar med plats-gjutning, stensättning, stenläggning

56